Adresas: 
Statybininkų pr. 20, Klaipėda
Tel.: 46-345926

El. paštas: 
zemuogele54@mail.ru
Internetinė svetainė: 
http://zemuogele.emigna.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
rusų
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis – darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta O. Monkevičienės programa „Vėrinėlis“, vaiko brandumo mokyklai rodikliais ir pagrindiniais (pilietiškumo, humaniškumo ir demokratiškumo) ugdymo principais.

 

Įstaigos strateginis tikslas. Sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, formuoti vaikams saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, pritraukti lėšų įstaigos veiklos modernizavimui ir įrengimų atnaujinimui.

Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Įstaigoje taip pat vykdomos šios neformaliojo švietimo programos: A. Gaižutis, Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa, individuali įstaigos meninio (teatrinio) ugdymo programa.